Kabinetų rodyklė

RŪSYS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Muzika 001Roma Ruočkienė
Apple klasė002
Klasė003
Tikyba004Jūratė Liubamirskaitė
Aerobikos salė005Olegas Batutis

I AUKŠTAS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Informacinės technologijos101Marija Plauskaitė
Informacinės technologijos, automobilizmas 102Daiva Sabanskienė/Arūnas Ramanauskas
Biblioteka, skaitykla 103Lina Krūvelytė
Socialinė pedagogė104Daiva Vintė
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 105 Alvydas Volungevičius
Budėtojas105Edmundas Glaveckas
Direktorius106Irma Kačinauskienė
Raštinė 106Ingrida Žilevičienė
Buhalterija107 Žydrūnė Kiriliauskaitė
Anglų kalba108Vilija Gustaitytė
Muziejus109Romutė Vilkienė

II AUKŠTAS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Geografijos201Vilma Maliaukienė
Mokytojų kambarys202
Matematika 203 Zina Dobilienė
Istorija204 Irena Teišerskienė
Istorija 205Vilija Juodsnukienė
Istorija206Vida Degutytė
Matematika 207 Aldona Ūsienė
Biologija208 Virginija Šiugždinienė
Matematika209Alvydas Pranskevičius

III AUKŠTAS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Lietuvių kalba301Snieguolė Vanžodienė
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui302 Daiva Sabanskienė Lina Malinauskienė
Biologija303 Rasa Kučinskienė
Lietuvių kalba304 Rūta Pūrienė
Lietuvių kalba 305 Živilė Jurkšienė
Lietuvių kalba306Levutė Karčiauskienė
Anglų kalba307 Dana Kazlauskienė
Lietuvių kalba308Irena Mažeikienė
Fizika309 Vydmantas Petraška
Anglų kalba310 Artur Hovakimyan

IV AUKŠTAS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Psichologė 401Janina Kuncienė
Anglų kalba402 Jūratė Grybauskienė
Sporto salė 405 Dalia Šklėriūtė Vytas Blekaitis Artūras Juočiūnas
Aktų salė 407
Chemija408 Džiuginta Gaigalienė
Matematika409Aušra Menkevičienė

TECHNOLOGIJŲ PASTATAS


DalykasKabineto Nr.Mokytojas
Rusų kalba11 Emma Valūnienė
Technologijos12 Petras Kačiušis
Rusų kalba21 Nadiežda Sogačiova
Technologijos 23Audronė Ramančuckienė
Dailė 24Ilona Rasimavičienė