Tėvams

Informacija

Įsigaliojus naujiems reikalavimams dėl duomenų apsaugos, parengtas Prienų „Žiburio“ gimnazijos Mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas ir priedas prie Mokymo(si) Sutarties. Prašytume susipažinti su šiuo dokumentu, nes pasirašant naujas mokymo(si) sutartis reikės pasirašyti ir priedą dėl asmens duomenų teikimo ir tvarkymo. Tokį priedą nuo rugsėjo mėnesio reikės pasirašyti ir tęsiantiems mokslą II bei IV klasėse.