Irma Kačinauskienė

IRMA-SNEIDERIENE-200x300Irma Kačinauskienė gimė 1969 m. sausio 31 d., Vilkaviškio raj. Alvito km.
1994 m. birželio mėn. baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą įgijo istorijos ir politologijos magistro diplomą.
2001 m. birželio mėn. Vilniaus Pedagoginiame universitete, baigė anglų kalbos\didaktikos studijas.
2004 m birželio mėn. baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro diplomą.
Nuo 1996 m. rugpjūčio mėn. iki 2004 m. rugpjūčio mėn. dirbo Prienų „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje anglų kalbos vyr. mokytoja.
Nuo 2001 m. rugpjūčio mėn. iki 2009 m. vasario mėn. anglų kalbos mokytoja ekspertė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir Prienų „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje.
Nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2011 m. spalio mėn. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Nuo 2011 m. spalio mėn. iki dabar Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė, turinti II vadybinę kategoriją.
Direktorė rengia programas apie respublikinius, tarptautinius projektus, aktyviai dalyvauja jų vykdyme. Taip pat Irma Kačinauskienė yra anglų kalbos vadovėlio komplekto „Super English 1,2,3,4“ bendraautorė. Direktorė Irma Kačinauskienė yra švietimo procesinio konsultavimo konsultantė. Konsultavimo sritis – personalo valdymas.