Ugdymas

2020-2021 mokslo metai


Mokslo metų trukmė:

  • I-III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 17 d.,
  • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 21 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • Pirmas pusmetis: 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2021 m. sausio mėn. 31 d.;
  • Antras pusmetis: 2021 m. vasario mėn. 1 d. – 2021 m. birželio mėn. 17 d. (I-III klasės)
    2021 m. vasario mėn. 1 d. – 2021 m. gegužės mėn. 21 d. (IV klasės)

Mokinių atostogos:

  • Rudens: spalio mėn. 26 d. – spalio mėn. 30 d.
  • Žiemos (Kalėdų): gruodžio mėn. 23 d. – sausio mėn. 5 d.
  • Žiemos atostogos: vasario mėn. 15 d. – vasario mėn. 21 d.
  • Pavasario (Velykų): balandžio mėn. 6 d. – balandžio mėn. 9 d.

2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
2020-2021 MOKSLO METŲ KALENDORIUS


TVARKARAŠČIAI


Tvarkos