Ugdymas

2019-2020 mokslo metai


Mokslo metų trukmė:

  • I-III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 16 d.,
  • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 20 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • Pirmas pusmetis: 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2020 m. sausio mėn. 31 d.;
  • Antras pusmetis: 2020 m. vasario mėn. 1 d. – 2020 m. birželio mėn. 16 d. (I-III klasės)
    2020 m. vasario mėn. 1 d. – 2020 m. gegužės mėn. 20 d. (IV klasės)

Mokinių atostogos:

  • Rudens: spalio mėn. 28 d. – spalio mėn. 31 d.
  • Žiemos (Kalėdų): gruodžio mėn. 23 d. – sausio mėn. 3 d.
  • Žiemos atostogos: vasario mėn. 17 d. – vasario mėn. 21 d.
  • Pavasario (Velykų): balandžio mėn. 14 d. – balandžio mėn. 17 d.

2019-2020 mokslo metų kalendorius

2018-2019 mokslo metų kalendorius


Ugdymo planai


Tvarkos