Ugdymas

2018-2019 mokslo metai


Mokslo metų trukmė:

  • I-III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 21 d.,
  • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 24 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • Pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. sausio mėn. 31 d.;
  • Antras pusmetis: 2019 m. vasario mėn. 1 d. – 2019 m. birželio mėn. 21 d. (I-III klasės)
    2019 m. vasario mėn. 1 d. – 2019 m. gegužės mėn. 24 d. (IV klasės)

Mokinių atostogos:

  • Rudens: spalio mėn. 29 d. – lapkričio mėn. 2 d.
  • Žiemos (Kalėdų): gruodžio mėn. 27 d. – sausio mėn. 2 d.
  • Žiemos atostogos: vasario mėn. 18 d. – vasario mėn. 22 d.
  • Pavasario (Velykų): balandžio mėn. 23 d. – balandžio mėn. 26 d.

2018-2019 mokslo metų kalendorius


Ugdymo planai


Tvarkos