Ugdymas

2021-2022 mokslo metai

 • 2021-2022 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
 • Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokykloje, nuotolinio mokymo būduPrienų „Žiburio“ gimnazijos VMA  „Moodle“ 
 • Ugdymo organizavimas  gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai  informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.

Mokslo metų trukmė:

 • I-II  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 21 d.,
 • III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 14 d.,
 • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 27 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 • Pirmas pusmetis: 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2022 m. sausio mėn. 31 d.;
 • Antras pusmetis: 2022 m. vasario mėn. 1 d. –
  • I-II klasės 2022-06-21 
  • III klasės  2022-06-14
  • IV klasės 2022-05-27

Mokinių atostogos:

 • Rudens atostogos – lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos –  gruodžio 27 d. –  sausio 7 d.
 • Žiemos atostogos –   vasario 14 d. – vasario 18 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos –  balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMAS (2021-10-25)
2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
2021-2022 MOKSLO METŲ KALENDORIUS


TVARKARAŠČIAI


Tvarkos