Ugdymas

2022-2023 mokslo metai

 • 2022-2023 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
 • Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokykloje, nuotolinio mokymo būduPrienų „Žiburio“ gimnazijos VMA  „Moodle“ 
 • Ugdymo organizavimas  gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai  informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.

Mokslo metų trukmė:

 • I-II  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn16 d.,
 • III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 13 d.,
 • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 26 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 • Pirmas pusmetis: 2022 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2023 m. sausio mėn. 27 d.;
 • Antras pusmetis: 2023 m. sausio mėn. 30 d. –
  • I-II klasės 2023-06-16 
  • III klasės  2023-06-13
  • IV klasės 2023-05-26

Mokinių atostogos:

 • Rudens atostogos – spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos –  gruodžio 27 d. –  sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos –   vasario 13 d. – vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos –  balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
2022-2023 MOKSLO METŲ KALENDORIUS (spausdinimui)
2022-2023 MOKSLO METŲ KALENDORIUS


TVARKARAŠČIAI


Tvarkos