Ugdymas

2020-2021 mokslo metai

 • 2020-2021 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
 • Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokykloje, nuotolinio mokymo būduPrienų „Žiburio“ gimnazijos VMA  „Moodle“ 
 • Ugdymo organizavimas  gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai  informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.

Mokslo metų trukmė:

 • I-III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 17 d.,
 • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 21 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 • Pirmas pusmetis: 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2021 m. sausio mėn. 31 d.;
 • Antras pusmetis: 2021 m. vasario mėn. 1 d. – 2021 m. birželio mėn. 17 d. (I-III klasės)
  2021 m. vasario mėn. 1 d. – 2021 m. gegužės mėn. 21 d. (IV klasės)

Mokinių atostogos:

 • Rudens: spalio mėn. 26 d. – spalio mėn. 30 d.
 • Žiemos (Kalėdų): gruodžio mėn. 23 d. – sausio mėn. 5 d.
 • Žiemos atostogos: vasario mėn. 15 d. – vasario mėn. 21 d.
 • Pavasario (Velykų): balandžio mėn. 6 d. – balandžio mėn. 9 d.

2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
2020-2021 MOKSLO METŲ KALENDORIUS
2020-2021 MOKSLO METŲ KALENDORIUS (atnaujintas 2021-04-26)


TVARKARAŠČIAI


Tvarkos