Ugdymas

2017-2018 mokslo metų trukmė:


  • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės mėn. 25 d.,
  • I-III  klasių mokiniai mokosi iki birželio mėn. 15 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:


  • Pirmas pusmetis: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2018 m. sausio mėn. 31 d.;
  • Antras pusmetis: 2018 m. vasario mėn. 1 d. – 2018 m. gegužės mėn. 25 d. (IV klasės)
    2018 m. vasario mėn. 1 d. – 2018 m. birželio mėn. 15 d. (I-III klasės).

Mokinių atostogos:


  • Rudens: spalio mėn. 30 d. – lapkričio mėn. 3 d.
  • Žiemos (Kalėdų): gruodžio mėn. 27 d. – sausio mėn. 3 d.
  • Žiemos atostogos: vasario mėn. 19 d. – vasario mėn. 23 d.
  • Pavasario (Velykų): balandžio mėn. 3 d. – balandžio mėn. 6 d.

Ugdymo planaiTvarkos