Kazimieras Rimas

Kazimieras-Rimas-211x300Kazimieras Rimas – aviacijos  kapitonas, emigravo į JAV.
Gimė 1910-04-04 Čepeliškių kaime, Šilavoto vls. (Prienų raj.). Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigęs, pradėjo studijuoti ekonomiką VD universitete. 1931 m. studijas nutraukė ir buvo priimtas į PLP Karo mokyklos VII aspirantų laidą, paskirtas į kavalerijos Karinę aspirantų grupę ir išsiųstas stažuotis į husarų pulką Kaune. 1933 m. baigė karo mokyklos XV laidą jaun. Leitenanto laipsniu. 1934 m. buvo komandiruotas į aviacijos karininkų kursus. 1936 m. tapo aviacijos leitenantu. 1937 m. baigė aklojo skraidymo mokymus ir paskirtas mokomos grupės instruktoriumi su komandos viršininko teisėmis. 1939 m. pakeltas kapitono laipsniu. Būdamas instruktoriumi jis paruošė karo lakūnais apie 30 karininkų. Šalia tarnybinio mokomojo darbo Kazimieras Rimas atliko milžinišką darbą populiarindamas aviaciją Lietuvoje. Greitai išgarsėjo savo virtuozišku figūriniu skraidymu, buvo figūrinio skraidymo Pabaltijyje čempionas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o paskiau – į JAV. Gyveno Čikagoje.
Parašė plačius atsiminimus apie Lietuvos aviaciją ir jos naikinimą bolševikinėje okupacijoje. Išaugino du sūnus, išleido juos į aukštuosius mokslus. Mirė 1993-01-30.