Aldona Vilkutaitytė – Ambrazienė

Aldona Vilkutaitytė – Ambrazienė – rašytojo JUOZO VILKUTAIČIO – KETURAKIO dukra, jo fondo „Žiburio“ gimnazijoje (1994 m.) steigėja.
Gimė 1908-07-16 Gudeliuose (Marijampolės raj.) Pradžios mokslą gavo namuose. I pasaulinio karo metais, tėvams pasitraukus į Rusiją, 1915 m. Kazanėje pradėjo lankyti parengiamąją gimnazijos klasę. 1918 m. šeimai sugrįžus į Lietuvą, gimnaziją lankė Marijampolėje, o vėliau, tėvams atvykus į Prienus, mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kurios nebaigė dėl pablogėjusios sveikatos. Ištekėjo 1926 m. Mokėsi muzikos ir siuvimo.
1929 m. „Žiburio“ gimnazijoje režisavo J.Vilkutaičio – Keturakio komediją „Šimtas margų“. Kurį laiką dirbo savo tėvo (Juozo Vilkutaičio – Keturakio) – Prienų notaro kontoroje.
1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją, vėliau – į Vokietiją. 1949 m. atvyko į Clevelandą (JAV). Dirbo prestižinėje rūbų parduotuvėje. Užaugino dukrą, kuri mokėsi dainavimo, ne kartą pasirodė koncertuose, bet ją labiau traukė madų pasaulis, į kurį ji pasinėrė nesugrįžtamai.