Antanas Maceina – Jasmantas

Antanas-Maceina-227x300Antanas Maceina – Jasmantas – filosofijos mokslų daktaras ir poetas. Gimė 1908-01-27 Bagrėnų kaime (Prienų raj.). Vėliau tėvai persikėlė į Klebiškio kaimą. Antano motinai mirus, tėvas vedė antrą kartą. Iš abiejų žmonų susilaukė po 7 vaikus. Antanas,vyrausias sūnus, lankė Juodaraisčio pradinę mokyklą, paskiau mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Baigęs 5 klases, 1924 m. įstojo į Gižų kunigų seminariją, kurioje mokėsi iki 1928 m., bet šventimų nepriėmė. Įstojo į Kauno universitetą ir pradėjo studijuoti lietuvių ir vokiečių kalbas, bet po metų vėl grįžo į Gižų kunigų seminariją. Tačiau rektorius atsisakė jam suteikti kunigo šventimus dėl jo savotiškų pažiūrų. Po metų – 1930 m. A. Maceina vėl studijuoja universitete, Teologijos – filosofijos fakultete. Čia pasižymėjo dideliais gabumais, darbštumu ir buvo pasiųstas gilinti studijų į užsienį. Studijavo Liuveno, Friburgo (Šveicarija), Strasbūro (Prancūzija), Briuselio (Belgija) universitetuose. Grįžęs 1934 m. apsigynė disertaciją „Tautinis auklėjimas“. 1935 – 1940 m. dėstė Kauno universitete. 1940 – 1941 m. pasitraukė į Vokietiją. 1941 – 1944 m. parvykęs į Lietuvą, vėl dirbo Kauno universitete.
1944 m. nuo naujos bolševikinės okupacijos pasitraukė į Vokietiją. 1956 – 1959 m. profesoriavo Freiburgo universitete, 1959 – 1970 m. dirbo Miunsterio universitete. Mirė 1987-01-27. Palaidotas Bredbersdorfe.

Svarbiausi Antano Maceinos filosofiniai veikalai:

  • „Kultūros filosofijos įvadas“ (1936 m.),
  • „Socialinis teisingumas“ (1938 m.),
  • „Buržuazijos žlugimas“ (1940 m.),
  • „Didysis inkvizitorius“ (1946 m.),
  • „Jobo drama“ (1950 m.),
  • „Saulės giesmė“ (1954 m.),
  • „Dievo avinėlis“ (1966 m.),
  • „Didieji dabarties klausimai“ (1971 m.),
  • „Religijos filosofija“ (1976 m),
  • „Filosofijos kilmė ir prasmė“ ( 1978 m.).

Jasmanto slapyvardţiu išleido du poezijos rinkinius:  „Gruodas“ (1965 m.), „Ir niekad ne namolei“ (1981 m.).