Leokadija Vilkutaitytė – Civinskienė

Leokadija-Vilutaityte-224x300Leokadija Vilkutaitytė – Civinskienė – teisininkė, emigravo į JAV.
Gimė 1911-08-05 Gudeliuose (Marijampolės raj.). Tėvams persikėlus gyventi į Prienus, nuo 1922 m. mokėsi Prienų‚ „Žiburio“ gimnazijoje. Mokykloje pasižymėjo gabumais dailei, literatūrai. Baigusi gimnaziją, 1930 m. įstojo į Kauno VD universiteto Medicinos fakultetą. Dėl sunkios ligos studijas metams turėjo nutraukti. Po metų stojo į Teisės fakultetą. Priklausė „Virgines Sudaviae“ korporacijai, buvo jos pirmininkė, išrinkta kurso seniūne. 1936 m. ištekėjo už aviacijos karininko. Prasidėjus bolševikinei okupacijai, su šeima repatriavo į Vokietiją. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Lietuvą. 1944 m. vėl teko bėgti nuo bolševikų. Gyveno Vienoje (Austrijoje), Augsburge (Vokietijoje), o 1949 m. išvyko į Australiją. Po septynių su puse metų Civinskai giminių iškvietimu atkeliavo į Ameriką. Nuo 1956 m. įsikūrė Clevelande. Kurį laiką tapė paveikslus. Išaugino dukrą dailininkę ir sūnų inžinierių. Susilaukė 7 vaikaičių ir 9 provaikaičių.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos muziejui atsiuntė savo atsiminimų apie mokyklos įkūrėją P.Martišių ir savo mokymosi metus.