Jurgis Juodis

Jurgis-Juodis-180x300Jurgis Juodis – aviacijos kapitonas, dailininkas, emigravo į JAV.
Gimė 1911-10-22 Klebiškio kaime, Pakuonio valsčiuje (Prienų raj.). Mokėsi Pakuonio pradinėje ir Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Atestatą gavo Alytuje. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje piešimo mokėsi pas mokytoją dailininką Vincą Kašubą ir tapo žinomu dailininku. Į Kauno meno mokyklą buvo priimtas iškart į II kursą. Mokėsi pas Vienožinskį, buvo susikūręs savitą stilių: paveikslų fonas – oro ir vandens bangų bei spiralių vizijos.
Baigęs 3 kursus, patriotinių jausmų skatinamas, įstojo į gusarų pulką savanoriu. Po kiek laiko buvo pasiųstas į aviacijos skyrių. Baigęs Karo mokyklą, tapo lakūnu leitenantu. Laisvalaikį skyrė tapybai. Piešė patriotinėmis temomis, paveiksluose įamžindamas lietuvių tautos istoriją. Vėliau rašė meno apžvalgas, recenzijas. J.Juodžio nuomone, “menas yra tautos veidas, arba veidrodis”. Būdamas karininku, jis nutapė apie 2000 paveikslų, kuriais puošė karininkų ramoves, štabus. Dirbo platų kultūrinį darbą ne tik piešdamas, bet ir organizuodamas karių teatrus. Jis – ir režisierius, ir vaizdelių rašytojas, ir dekoratorius. Pastatė gerą pusšimtį įvairių vaidinimų.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Ansbache, tarptautinėje parodoje, eksponavo savo paveikslus: „Vytautas didysis prie Juodosios jūros“, „Dariaus ir Girėno paskutinis skrydis“, „Sparnuotoji Lietuva“ ir kitus. 1949 m. dailininkas išvyko į JAV. Filadelfijoje įstojo į Meno mokyklą, įgijo dailininko tapytojo diplomą. Profesūra pripažino jo „virpančių bangų ir kintančių spindulių“ atsivežtinį lietuvišką stilių. Jis priklausė Amerikos lietuvių dailininkų sąjungai. 1967 m. Lietuvos nepriklausomybės 50 – mečiui jo dukros išleido 50 J. Juodžio paveikslų albumą, kuris B. Vilkutaitytės – Gedvilienės atsiųstas ir „Žiburio“ gimnazijos muziejui. Dedikacijoje J.Juodis rašo: „Tėvynei jos auksinio jubiliejaus proga skiriu savo 50 darbų – paveikslų, vaizduojančių jos didybą, garbę, džiaugsmus, priespaudą, vargus“.     Jurgis Juodis mirė 1986-10-22.