Vytautas Vilkutaitis

Vytautas-Vilkutaitis--168x300Vytautas Vilkutaitis – kapitonas.
Gimė 1915-02-13 Gudeliuose. Tais pat metais tėvai, bėgdami nuo I pasaulinio karo, išsivežė jį su kitais vaikais į Rusiją, Kazanės miestą. 1918 m. šeima grįžo į Lietuvą, į Gudelius. Pradžios mokslą – du skyrius Vytautas mokėsi Prienuose. 1925 m. išlaikė egzaminus į Prienų „Žiburio“ gimnaziją, kurią baigė 1933 m. studijavo Karo mokykloje, kurią baigęs 1935 m. buvo paskirtas į Klaipėdos garnizoną. 1937 m. sukūrė šeimą. 1939 m. perkeltas į Plungę, kur jam buvo paskirta pravesti mobilizaciją. Vėliau perkeltas į Kauną. Čia 1943 m. susilaukė dukros Ramunės (tapo logopede, pedagoginių mokslų daktare, ištekėjo už diplomato Algirdo Rimo, kuris Atgimimo pradžioje buvo Amerikos ambasadorius Lietuvoje). 1944 m. Vytautas su šeima ir tėvais išvyko į Vokietiją, gyveno Augsburge. 1949 m. su šeima išvyko į JAV, apsigyveno Brukline. Dirbo paprastą darbą cukraus fabrike. Po žmonos mirties, 1982 m. persikelia gyventi į Clevelandą.