Danutė Vilkutaitytė – Mikoliūnienė

Danute-Vilkutaityte--212x300Danutė Vilkutaitytė – Mikoliūnienė – gydytoja stomatologė, emigravo į JAV.
Gimė 1919-12-06 Gudeliuose (Marijampolės raj.), rašytojo Juozo Vilkutaičio – Keturakio šeimoje, kurioje augo 6 vaikai. 1921 m. visa šeima persikėlė į Prienus. Čia lankė Vokiečių pradinę mokyklą, bet, sunkiai susirgusi, mokslą turėjo nutraukti. Toliau ją mokė pats rašytojas. 1929 m., tėvo parengta, Danutė įstojo į „Žiburio“ gimnazijos I klasę. Mokydamasi gimnazijoje, lankė fortepijono muzikos pamokas pas mokytoją P. Ambrazą. Dainavo gimnazijos chore, vaidino mokyklos spektakliuose, grojo akordeonu ir gitara. Baigusi gimnaziją, studijavo VD universitete odontologiją, priklausė studenčių korporacijai „Patria“. 1942 m. baigė universitetą ir dirbo Prienų ambulatorijoje iki 1944 m. Su tėvais emigravo į Austriją ir Vienoje gavo dantų gydytojos darbą policijos klinikoje. Tačiau Vieną dažnai bombarduojant, persikėlė į Degendorfą ir čia dirbo asistente pas dr. Pauer. 1945 m. persikėlė į DP stovyklą Augsburge, kur gavo darbą ir 3 kambarių butą. Giminaitis vyskupas Vincentas Brizgys iškvietė Danutę su motina į JAV. Apsigyvenusi Niujorke, Danutė dirbo siuvėja, o vėliau kaip asistentė pas dantų gydytoją dr. Rugerio. 1953 m. ištekėjo už inžinieriaus Petro Mikoliūno ir išsikėlė į Clevelandą. 1954 m. susilaukė dukros. Danutė visai šeimai padėjo ir morališkai, ir materialiai. Jos dėka 1969 m. buvo surengta Birutės Vilkutaitytės dailės paroda ir 1979 m. išleista jos knyga „Tikrasis Keturakis ir jo raštai“. Danutė mūsų mokyklos muziejui atsiuntė savo 37 tomų „Lietuvos enciklopediją“, maldaknyges ir daug kitų knygų. Nuo 1998 m. gyvena su seseria Aldona “Lietuvių sodyboje”.