Jonas Palionis

Jonas-Palionis-210x300Jonas Palionis – filologijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas, vienas žymiausių lietuvių literatūrinės kalbos istorijos specialistų.
Gimė 1924-06-20 Mišiškių kaime (Alytaus raj.). Pradžios mokslą įgijo Nemajūnuose. Savarankiškai pasirengęs, įstojo į Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Ją baigęs mokėsi Vilniaus pedagoginėje mokykloje. Mokytojavo Butrimonių aštuonmetėje mokykloje, buvo jos pirmasis direktorius. Studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs jį 1948 m., buvo paliktas aspirantūroje. Nuo 1951 m. – universiteto dėstytojas. 1953 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. 1953 – 1959 m. buvo VVU Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1957 – 1961 m. – Istorijos – filologijos fakulteto dekanas. Nuo 1956 m. – docentas. 1957 – 1959 m. parengė J. Jablonskio raštų dvitomį, parašė jiems įvadą. Jo daktaro disertacija – „Lietuvių literatūrinė kalba 16 – 17 a.“ (1967 m.). Kitos jo knygos: „Įžymusis lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis (1955 m.),“ „Rusų kalbininkų indėlis į lituanistiką“ (1963 m.), „Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvadas“ (1964 m.), „Lietuvių literatūrinės kalbos istorija“ (1979 m.), „Jono Bretkūno Biblija“ ir kt. Už studiją „Lietuvių literatūrinė kalba 16 – 17 a.“ jam suteikta valstybinė premija.