Juozas Revuckas

Juozas-Revuckas-213x300Juozas Revuckas – (1941 m. laida) pedagogikos mokslų daktaras, docentas, vadovėlių autorius, vienas iš didžiausių matematikos dėstymo vidurinėje mokykloje metodikos autoritetų.
Gimė 1923-09-20 Puskelnių kaime (Marijampolės raj.). Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigęs 1941 m. pradėjo dirbti Kampiškių pradžios mokykloje (Lazdijų raj.). 1942 – 1943 m. mokytojavo Daukantų pradžios mokykloje (Jiezno raj.), 1943 – 1944 m. – Būdos pradžios mokykloje, 1944 – 1945 m. – Jiezno pradžios mokykloje, 1945 – 1949 m. – Jiezno progimnazijoje. Nuo 1949 m. buvo Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėjas.
1950 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto fizikos – matematikos fakultetą, pradėjo dirbti Šiaulių mokytojų institute, dėstė elementarinę matematiką ir matematikos metodiką. Ypač domėjosi teoremų įrodymo metodika. Per daugelį metų sukauptus tyrimo rezultatus apibendrino disertacijoje „Pratimų sistema kaip priemonė teoremų įrodymui VI klasės geometrijos kurse“. Šiame darbe sukurta nauja teoremų įrodymo mokymo sistema”. 1970 m. išleista mokslininko knygelė „Geometrijos didaktinė medžiaga VII klasei“. 1975 m. – mokymo priemonė „Pirmosios geometrijos teoremos“.
J.Revuckas pasižymėjo kuklumu, santūrumu, reiklumu sau ir studentams, mokėjimu nuoširdžiai bendrauti su visais. Jis buvo sektinas pavyzdys.
Savo seserims padėjo išeiti mokslus, materialiai įsikurti. Mirė 1991-06-23 Šiauliuose.