Antanas Klimas

FR_4-213x300Antanas Klimas – (1941 m. laida) filologijos mokslų daktaras, profesorius, vienas žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų JAV.
Gimė 1924-04-17 Pelekonių kaime, Jiezno v. (Prienų raj.). Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Ją baigęs, 1941 – 1943 m. studijavo Kauno VD universitete, o 1946 – 1947 m. Baltų universitete (Hamburge) kalbotyrą ir germanistiką. 1948 m. atvykęs į JAV, toliau tęsė studijas Pensilvanijos universitete. 1950 m. gavo magistro laipsnį, o 1956 m. tapo filologijos mokslų daktaru. 1957 m. tapo Ročesterio universiteto profesoriumi. A. Klimas yra paskelbęs per 130 kalbotyros darbų ir įnešęs svarų indėlį į baltų kalbų ryšių su germanų bei slavų kalbomis tyrinėjimą. Taip pat jis tyrė lietuvių vardyną, žodžių darybą, fonologiją bei morfologiją. Kartu su L.Dambriūnu ir W Schmalsiegu parengė „Dabartinės lietuvių kalbos įvadą angliškai“ (1966 m.), „Lietuvių – anglų kalbų lingvistinių terminų žodyną“ (1971 m.). Su St. Barzduku, savo gimnazijos mokytoju, parengė „Lietuvių kalbos žodyną mokyklai ir namams“ (1974 m.). Parašė knygą „Lietuvių kalbos dalyvių vartosena“ (1993 m.). Rengė studiją apie 12 veiksmažodžių praktinę vartoseną. 1954 m. pradėjo leisti svarbų kultūros žurnalą „Lithuanus“. Per 22 savo darbo metus A.Klimas yra parengęs 40 šio žurnalo numerių. Jo tikslas angliškai informuoti kitataučius apie Lietuvą, jos kultūrą ir meną. A.Klimas artimai bendrauja su Lietuvos kalbininkais. 1990 m. dalyvavo 7 – ajame pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Vilniuje.