Vincas Joneliūnas

Vincas-Joneliunas-273x300Vincas Joneliūnas – (1947 m. laida) technikos mokslų daktaras, publicistas.
Gimė 1926-03-24 Sobuvos kaime (netoli Jiezno, Prienų raj.). Šešerių metų pradėjo mokytis Sobuvos pradinėje mokykloje. Toliau mokėsi Jiezno pradinėje ir Aukštadvario progimnazijoje. 1941 m. įstojo į Prienų gimnaziją. 1944 m. rusams pradėjus mobilizuoti jaunuolius į sovietinę armiją, Vincas slapstėsi namuose ir pas vyresnįjį brolį. Tėvai išrūpino jam pažymėjimą, kad netinka kariuomenei. Tais pačiais metais gavo paskyrimą dirbti Sobuvos pradinėje mokykloje, mokytoju. Organizavo kaimo jaunimo kultūrinį gyvenimą. 1946 m. vėl grįžo į Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir ją baigė 1947 m. Įstojo į LŽŪ akademiją. Ten studijavo mechaniką ir įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Baigęs 1957 – 1991 m. dirbo Mechanizacijos institute skyriaus vedėju, vyr. moksliniu bendradarbiu.
Apsigynė disertaciją iš mechanizuoto bulvių sodinimo srities. 1985 m. jam suteiktas išradėjo pažymėjimas už bulvių sodinimo kombaino patobulinimą. 1977 m. išleido knygelę „Bulves auginame mechanizuotai“.
1988 m., gyvendamas Raudondvaryje, dalyvavo Raudondvario apylinkės partizanų pagerbime nuo minties iki kapinių įrengimo ir priežiūros. Parašė knygą „Raudondvario apylinkės partizanų pagerbimo istorija“.
Atgimimo pradžioje V.Joneliūnas tapo vienu iš aktyviausių Sąjūdžio dalyvių. Rašė publicistinius straipsnius, kuriuos spausdino įvairiuose respublikiniuose ir Prienų rajono laikraščiuose. Apie gimtąjį Sobuvos kaimą, savo gimines ir artimuosius Vincas Joneliūnas parašė dviejų dalių knygą „Gyvenimas Sobuvoje ir Raudondvaryje“.
Parašė plačius atsiminimus apie Prienų „Žiburio“gimnaziją.
Kaip publicistas, V.Joneliūnas parašė daug humoristinių ir satyrinių straipsnių, juos pasirašinėdamas įvairiais pseudonimais: Jonas Vinculis, Vikentijus Jokūbas, Vytas Jonelis.