Justinas Marcinkevičius

Justinas-Marcinkevicius-201x300Justinas Marcinkevičius – (1949 m. laida) poetas, dramaturgas, prozaikas, eseistas, vertėjas, Lietuvos MA akademikas, LDK Gedimino I -ojo l. ordininkas, Santarvės, J.G.Herderio, lenkų PEN klubo ir kitų premijų laureatas, 1992 m. Pasaulio Žmogus.
Gimė 1930-03-10 Važatkiemio kaime (Prienų raj.), gausioje (9 vaikų) šeimoje. Mokėsi Alksniakiemio pradinėje mokykloje ir Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kurioje reiškėsi kaip poetas, prozininkas ir dramaturgas.
Buvo lietratūrinio konkurso 1948 m. laureatas. Gimnaziją baigė sidabro medaliu. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, kurį baigė 1954 m. Dirbo „Genio“, „Pergalės“ redakcijose, Rašytojų sąjungoje.

.
.
.
.
.
.
.
Parašė daugiau kaip 1000 eilėraščių, išleido 12 poezijos rinkinių;

 • „Prašau žodžio“ (1955 m.),
 • „Duoną raikančios rankos“ (1963 m.),
 • „Mediniai tiltai“(1966 m.),
 • „Liepsnojantis krūmas“ (1968 m.),
 • „Sena abėcėlė“ (1969 m.),
 • „Eilėraščiai .Mažosios poemos“ (1975 m.),
 • „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“ (1978 m.),
 • „Būk ir palaimink“ (1980 m.),
 • „Vienintelė žemė“ (1984 m.),
 • „Už gyvus ir mirusius“ (1988 m.),
 • „Eilėraščiai iš dienoraščio“ (1993 m.),
 • „Žingsnis“ (1998 m.).

Sukūrė 15 poemų:

 • „Dvidešimtas pavasaris“ (1956 m.),
 • „Kraujas ir pelenai“ (1960 m.),
 • „Publicistinė poema“ (1961 m.),
 • „Donelaitis“ (1964 m.),
 • „Siena“ (1965 m.),
 • „Devyni broliai“ (1973 m.),
 • „Pažinimo medis“ (1979 m.),
 • „Pradžios poema“,
 • „Ugnies poema“,
 • „Vandens užkalbėjimas“,
 • „Meilės poema“,
 • „Homo sum“,
 • „Ikaras“,
 • „Ablingos ašara“,
 • „Carmina minora“(2000 m.).

Išleido 7 knygeles vaikams:

 • „Daina prie laužo“ (1955 m.),
 • „Grybų karas“ (1958 m.),
 • „Laukinė kriaušė“ (1960 m.),
 • „Greitoji pagalba“ (1968 m.),
 • „Uti ti šalta“ (1969 m.),
 • „Voro vestuvės“ (1980 m.),
 • „Mašinų paradas“ (1988 m.).

Parašė 5 dramas:

 • „Mindaugas“ (1968 m.),
 • „Katedra“ (1971 m.),
 • „Mažvydas“ (1977 m.),
 • „Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas“ (1973 m.),
 • „Daukantas“.

Išleido vieną apysaką „Pušis, kuri juokėsi“ (išversta į 16 kalbų) ir esse knygas:

 • „Dienoraštis be datų“ (1981 ir 2000 m.),
 • „Tekančios upės vienybė“ (1995 m.).

Vertė suomių epą „Kalevala“, Estų epą „Kalevo sūnus“, Adomo Mickevičiaus „Vėlines“, „Gražiną“, „Meilės sonetus“, „Poną Tadą“, Puškino, Lermontovo, Jesenino eilėraščius: „Baltoji obelų pūga“, „Mėlynas gaisras“. Iš viso Just. Marcinkevičius išleido 154 knygas lietuvių ir kitomis kalbomis bendru 4 milijonų egzempliorių tiražu.
Poeto septyniasdešimtmečio proga išėjo eilėraščių du tomai 2000 m. Jis 2000 m. išrinktas populiariausiu Žmogumi.
Justinas Marcinkevičius mirė 2011 m. vasario 16 d. Jam buvo 80 metų. Palaidotas Antakalnio kapinėse.