Antanas Bieliauskas

Antanas-Bieliauskas-239x300Antanas Bieliauskas – rašytojas prozininkas, dramaturgas. (1949 m. laida).
Gimė 1928-07-27 Aštruliuose (Marijampolės raj.). Vengdamas politinių persekiojimų, su seseria atsikraustė į Prienus ir mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigė 1949 m. Jau mokykloje pasižymėjo kaip puikus literatas: rašė apsakymus, dalyvaudavo konkursuose. Studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs institutą, dirbo „Tarybinio mokytojo“ redakcijoje. Vadovavo mokytojų kūrėjų draugijai „Spindulys“. Paskelbė pjeses: „Egzaminas“ (1956 m.), „Nebaigtas portretas‘ (1961 m.), apsakymų rinkinius: „Siūbavo jovarai“ (1972 m.), „Raudoni žilvičiai“ (1978 m.), apybraižų, publicistikos knygą „Po mėlynu Havajų dangumi“ (1986 m.).