Dalia Andrašiūnaitė

Dalia-Andrasiunaite-241x300Dalia Andrašiūnaitė – istorikė, archeologė (1953 m. laida).
Gimė 1935-02-23 Prienuose, mokytojos šeimoje. Mokėsi Prienų pradinėje ir „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigė 1953 m. Studijavo Vilniaus universitete Istorijos – filologijos fakultete, kurį baigė 1958 m. ir įgijo istorikės – archeologės specialybę. Nuo 1960 m. dirbo Trakų muziejaus moksline darbuotoja. 1961 m. rengė pirmąją salos pilies ekspoziciją, 1967 m. įrengė nuolatinę karaimų etnografinę parodą, 1968 m. – muziejaus filialo Kernavėje ekspoziciją. Kasinėjo Trakų rajono pilkapius. Rašė spaudoje apie muziejų eksponatus, Lietuvos istorijos, Lietuvos istorijos ir muziejų darbo klausimais, aktyviai dalyvavo renkant eksponatus. Organizavo ekspedicijas etnografinei medžiagai rinkti. Skaitė paskaitas Lietuvos istorijos temomis. Organizavo mokslines konferencijas Trakų krašto istorijos klausimais, įvairius susitikimus su kultūros veikėjais. Jos renginiai pasižymėjo šilta atmosfera ir profesionalumu.
Dalia Andrašiūnaitė savo atsidavusiu darbu pelnė žmonių pasitikėjimą ir buvo renkama Trakų miesto tarybos deputate. Ji buvo neprilygstama konsultantė rengiant gidus ir keliant jų profesinį meistriškumą, rengiant naujus ekskursijų maršrutus. Jos iniciatyva prie Trakų istorinio parko buvo įkurtas Senovės mylėtojų klubas.
Dalia buvo nepaprastai jautri, nesavanaudiška, pasirengusi padėti kiekvienam. Ji užaugino ir brolio vaikus, jiems netekus motinos.
Mirė 1998-04-03. Palaidota Prienuose.