Sigitas Bagdonas

Sigitas-Bagdonas-222x300Sigitas Bagdonas – gamtos mokslų daktaras.
Gimė 1934-07-01 Trobiškių kaime (Marijampolės raj.). 1941 m. pradėjo lankyti Želsvos pradinę mokyklą. Ją baigęs 1945 m. įstojo į Marijampolės I – ąją gimnaziją. 1948 m. persikėlė į Prienų gimnaziją, kurią baigė 1953 m. Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos – matematikos fakultete ir įgijo fiziko ir fizikos mokytojo specialybę. 1959 – 1960 m. dirbo fizikos mokytoju Kauno specialioje technikos mokykloje. 1963 m. konkurso tvarka buvo išrinktas LŽŪA Fizikos katedros vyr. dėstytoju. 1973 – 1980 m. buvo Kauno politechnikos instituto Fizikos katedros dėstytojas. Nuo 1981 m. – LŽŪA Fizikos katedros vyr. asistentas. 1975 – 1982 m. – Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto mokslinis neetatinis bendradarbis. 1992 m. Kauno Medicinos akademijoje apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją, 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru.
Parengė mokymo priemonių: „Optika ir atomistika“ (1969 m.), „Fizikos laboratoriniai darbai“ (1962 ir1966 m.), informacinį leidinį „Kauno rajono 1990 – 1991 m. pasėlių vegetacijos laikotarpio agrometeorologinių sąlygų palyginimas“ (1994 m.), paskelbė apie 30 zoologinės tematikos mokslinių publikacijų. Mokslinėse konferencijose skaitė 28 pranešimus, pateikė 12 mokslinių tezių, paskelbė žurnaluose 22 mokslo žinių populiarinimo straipsnius.
Yra Lietuvos Etnomologų draugijos narys.