Antanas Vyšniauskas

Antanas-Vysniauskas-204x300Antanas Vyšniauskas – (1954 m. laida) habilituotas gamtos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos instituto helmintologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos parazitologų sąjungos prezidentas, išradėjas, nusipelnęs veterinarijos gydytojas, parašęs 128 mokslinius straipsnius. Apdovanotas TSRS LŪPP bronzos (1967 m., 1979 m., 1980 m.) ir sidabro (1987 m.) medaliais. Už darbus helmintologijos srityje apdovanotas jubiliejiniu medaliu. Jam suteiktas profesoriaus vardas.
Gimė 1937-01-02 Prienuose. 1954 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą, 1959 m. – su pagyrimu Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. 1959 – 1962 m. dirbo Marijampolės raj. Ūkiuose veterinarijos gydytoju. 1962 – 1970 m. Lietuvos veterinarijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, mokslinis sekretorius. 1970 – 1978 m. Sąjunginio K. Skriabino helmintologijos instituto Vilniaus skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis, 1979 – 1990 m. skyriaus vedėjas. Nuo 1991 m. – Lietuvos veterinarijos instituto Helmintologijos laboratorijos vedėjas.
1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė veterinarijos mokslų kandidato disertaciją „Kai kurių koprologinės diagnostikos metodų ir antihelmintikų palyginamasis įvertinimas esant avių fascioliozei“ /858/. 1981 m. Maskvoje, K. Skrebino helmintologijos institute, apgynė veterinarijos mokslų daktaro disertaciją „Avių fascioliozės terapija, fasciolocidų farmakokinetika ir veikimo mechanizamas“ /859/. 1993 m. nostrifikuotas habilituotu daktaru (agrariniai mokslai).
Kandidatinėje disertacijoje pasiūlė originalų koproskopinio tyrimo metodą, o avių fascioliozės gydymui – antihelmetiką heksachlorofeną. Paruošė fistulinę metodiką morfologiniams ir biocheminiams pakitimams fasciolose, paveiktose antihelmintiko, tirti.
Daktarinėje disertacijoje pasiūlė originalų, efektyvų, ekonomišką modelį naujų anihelmintinių preparatų paieškai; pirmasis pradėjo taikyti radioaktyvius izotopus antihelmintikų farmakokinetikai ir jų veikimo mechanizmui tirti. Eksperimentais įrodė ryšį tarp preparatų farmakokinetikos ir ju antihelmintinio aktyvumo. Avių fascioliozei gydyti pasiūlė plataus fasciolocidinio spektro antihelmintiką acemidofeną.
1967 m. A. Vyšniauskui suteiktas „helmintologijos“ specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas, o 1990 m. – profesoriaus pedagoginis mokslo vardas.
Paskelbė apie 115 mokslinių straipsnių, keletą metodinių rekomendacijų /321, 332/. Žurnalų „Lietuvos veterinarija“, nuo 1995 m. „Acta zoologoca Lituanica. Parasitologia“ redaktorių kolegijų narys.
Sukūrė portatyvinį projekcinį trichinoskopą trichineliozei diagnozuoti bei naują flotacinės koncentracijos metodą  fascioliozei diagnozuoti.
Dalyvavo moksliniuose renginiuose Lenkijoje, Anglijoje, Graikijoje, Vengrijoje ir kt.