Leonas Vaidotas Ašmantas

Leonas-Asmantas--226x300Leonas Vaidotas Ašmantas – habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius, Energetikos ministras (1990 – 1992 m.).
Gimė 1939-01-01 Kaune, žinomo kalbininko, lietuvių kalbos tyrėjo Andriaus Ašmanto (1906 – 1941) šeimoje. Mirus tėvui, motina Ona Kizevičiūtė – Ašmantienė (1908 – 1985), farmacininkė, su trimis vaikais: Leonu, Ramūnu ir Joalita persikėlė į Prienus. Čia Leonas mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1956 m. Studijavo Kauno Politechnikos institute. Studijas gilino Maskvos Energetikos institute. Baigęs pradėjo dirbti Fizikinių techninių energetikos problemų institute.
Apsigynė dvi disertacijas iš atominės energetikos srities. Dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kaip atominės energetikos komisijos moksliniam sekretoriui, jam teko dalyvauti rengiant tris mokslo tiriamųjų darbų respublikines programas: 1976 – 1980 metams – „Mokslinių – techninių priemonių, susijusių su Ignalinos AE statyba, įgyvendinimas ir radiacinio kontūro statybos tikslingumo pagrindimas,“ 1981 – 1985 metams – „Moksliškai pagrįstų priemonių efektyviam Ignalinos atominės elektrinės funkcionavimui užtikrinti parengimas ir įgyvendinimas“, „Perspektyvinė kompleksinė radiacinių ir ekologinių tyrimų Ignalinos AE regione programa iki 1995m.“ Pirmą kartą pasaulinėje praktikoje atominės elektrinės statybos regione buvo atlikti tokie išsamūs radiacijos ir ekologijos tyrimai, dar nepradėjus veikti elektrinei.
1990 1992 m. Leonas Ašmantas buvo Lietuvos Energetikos ministras. Jo vadovaujama ministerija vienijo ir koordinavo šešių energetikos šakų veiklą. Blokados metu ministras su puikia energetikų tarnyba per labai trumpą laiką pastatė estakadą, kad Lietuva galėtų priimti jūros keliu atsigabentus naftos produktus. L.Ašmantas buvo puikus diplomatas, kai reikėjo spręsti painias energetikų miesto Visagino problemas 1991 m., kad atominės elektrinės specialistai būtų lojalūs Lietuvai ir sąžiningai eitų savo pareigas. Be to, jis rūpinosi Kruonio HAE statyba, kuri tik ministro sumanumo dėka buvo baigta.