Juozas Rimas

Juozas-Rimas-234x300Juozas Rimas – obojistas, muzikos akademijos docentas.
Gimė 1939 m. netoli Linksmakalnio, prie Šventupės (Prienų raj.). Mokėsi Išlaužo, Mačiūnų pradinėse mokyklose, Prienų vidurinėje mokykloje.
Čia pasižymėjo kaip puikus dainininkas, dažnai koncertuodavo su mokyklos ansambliu, solo atlikdamas net italų liaudies dainas. Kaip pats sakė, balsą ir norą dainuoti paveldėjo iš motinos – geros kaimo dainininkės. Mokytojo P.Tamulio paskatintas, baigęs 9 klases, 1956 m. įstojo į Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą. Tačiau dainininku netapo, nes pasikeitė balsas. Dėstytojai pasiūlė mokytis groti obojumi. Rimui buvo vis tiek kokiu instrumentu groti. Baigęs aukštesniąją muzikos mokyklą, įstojo į Vilniaus konservatoriją. Ją baigęs, studijas gilino Leningrado aspirantūroje.
Daugelį metų grojo Valstybinės filharmonijos orkestre. Dėstė valstybinėje konservatorijoje, tapo jos docentu. Savo kūrybinio darbo 35-mečio proga surengė autorinį koncertą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 1996 m. Pasak A.Marčėno, Juozas Rimas yra geriausias obojistas Lietuvoje.