Aidas Aldakauskas (2008 – 2011 m.)

Aidas Aldakauskas (2008-2011 m.)Gimė 1970 m. spalio 29 dieną Prienuose, tarnautojų šeimoje. Augo su seseria. Mokėsi Prienų vidurinėje (dabar „Žiburio“ gimnazija). Pasižymėjo stropumu, pareigingumu, energingumu,veiklumu. Lankė muzikos mokyklą, mokėsi groti akordeonu, klarnetu, gitara.
1988 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo matematiką. Studijuodamas pradėjo dirbti atsikūrusioje „Žiburio“ gimnazijoje matematikos mokytoju.
1996 m. išleido knygelę „Teorinės santraukos uždaviniai V – IX kl. Matematikos kurso kartojimui“.
Nuo 1997 m. dirbo Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos žinioje kaip ryšių su užsieniu specialistas ir koordinatorius.
Išleido dvi knygeles lietuvių ir anglų kalbomis: „Atviras pasaulis“ ir „Stovykla ant ratų“.
Nuo 2008 m., laimėjęs konkursą, tapo „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi. Įvedė daug naujovių. 2008 m. įstojo į Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto magistrantūrą, studijavo verslo informacijos sistemas. 2011 m. aukščiausiu balu apgynė novatorišką magistro darbą „Intraneto taikymas gimnazijos veiklos efektyvumui didinti“. Buvo sukurta ir išbandyta informacinė sistema „Ei – tinklas“.
Direktorius stengėsi išlaikyti dorovines, patriotines P. Martišiaus įkurtos „Žiburio“ gimnazijos nuostatas ir kartu modernizuoti ugdymą.