Juozas Padvelskis (1990 – 2008 m.)

SAMSUNG DIGITAL CAMERAGimė 1957 m. rugsėjo 22 d. Lauckaimio kaime (Vilkaviškio raj.), mokytojo šeimoje.
1964 – 1968 m. mokėsi Uosos pradinėje mokykloje, 1986 – 1975 m. –Balbieriškio vidurinėje mokykloje. 1975–1980m. studijavo matematiką Vilniau Pedagoginiame institute.
Nuo 1979 m. dirbo Prienų I – ojoje vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju. Pasižymėjo kaip stropus klasės vadovas, geras dalyko žinovas. Mokinių mylimas už betarpiškumą, nuoširdumą. Vasaros atostogų metu būdavo skiriamas darbo stovyklos viršininku. Su šiomis pareigomis labai gerai susitvarkydavo: jautė didelę atsakomybę už mokinių darbą, sveikatą, turiningą poilsį.
Nuo 1990 m. paskirtas šios mokyklos direktoriumi. Dėjo daug pastangų, kad mokyklai būtų suteiktas gimnazijos statusas. Puikiai organizavo mokytojų kolektyvo darbą, ir 1995 m. mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas.
Kaip gimnazijos direktorius, J. Padvelskis visų pirma rūpinosi mokymo lygiu, mokytojų kvalifikacijos kėlimu.
Antra, dėjo labai daug pastangų, kad stiprėtų mokyklos materialinė bazė: įsteigė kompiuterių klases, lingafoninį anglų kalbos kabinetą, įkūrė tikybos kabinetą, gimnastikos klasę, patogią skaityklą, kapitališkai suremontavo mokyklos fasadą, duris, tualetus, atliko daug kitų darbų.
Trečia, mokyklos direktorius labai rūpinosi mokinių ugdymu, dvasine kultūra. Įvedė daug naujų tradicijų: mokykloje rengiamos dailės parodos, kviečiami koncertuoti žymūs respublikos menininkai, ypatingai pagerbiami įvairių olimpiadų, sportinių varžybų, konkursų nugalėtojai.
Direktoriui svarbiausia buvo – mokiniai, jų lavinimasis, kultūra, savarankiškumas.
Jis dėjo daug pastangų, kad “Žiburio” gimnazija pirmautų moksle.