Juozas Zalieckas (1977 – 1990 m.)

Juozas Zalieckas (1977-1990 m.)Juozas Zalieckas gimė 1928 10 02 m. Varėnos raj. Urkionių kaime, valstiečių šeimoje. Motina buvo kaimo daraktorė ir augino 6 vaikus. Juozas buvo jauniausias.
1933 – 1939 m. lankė Urkionių pradinę mokyklą, toliau mokėsi Valkininkų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1949 m. tais pačiais metais pradėjo dirbti varėnos raj. Meištūnų pradinės mokyklos mokytoju. Vėliau dirbo Alytaus raj. Daugų vidurinėje ir Kedonių septynmetėje mokykloje.
1962 m. buvo paskirtas Prienų raj. Nemaniūnų aštuonmetės mokyklos direktoriumi ir juo išdirbo 9 metus.
1958 m. įstojo mokytis į VVPI Geografijos fakulteto neakivaizdinį skyrių ir jį baigė 1965 m.
1971 m. buvo paskirtas Prienų I – osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1977 m. – šios mokyklos direktoriumi, kuriuo dirbo iki 1990 m.
Tai buvo labai darbštus, reiklus sau ir kitiems. Labai rūpinosi mokyklos materialine baze, padarė viską, kad mokykloje būtų jauku, gražu, švaru ir šilta. Tobulino mokomuosius kabinetus, nupirkdamas jiems reikalingus baldus, mokymo priemones, intrejero papuošimus. Atnaujino visos mokyklos interjerą, užsakydamas pas dailininką J. Kastį 7 didžiulius paveikslus koridoriaus papuošimui ir naujus stendus. Iš pagrindų buvo atremontuota ir didžiuliu pano papuošta mokyklos aktų salė.
1989 m. jo rūpesčiu buvo įsteigtas mokyklos muziejus.
Direktorius meistriškai vedė pamokas, puikiai joms pasirengdamas. To paties reikalavo ir iš mokytojų. Mokomąjį – auklėjamąjį procesą griežtai kontroliavo. Mokykla, vadovaujama J. Zaliecko, pirmavo rajone, puikiai pasirodydavo fizikos, chemijos, matematikos olompiadose, jaunųjų filologų respublikiniuose konkursuose.
Direktoriaus idealas – gerai gyvenimui paruoštas jaunas žmogus. Sau kėlė uždavinį – nuolat dalykiškai ir metodiškai tobulėti, pasakyti mokiniui daugiau, negu jis gali rasti vadovėlyje.
Kaip mokyklos vadovas, jis darė viską, kad mokykla nuolat gražėtų, kad tobulėtų mokytojų kolektyvas ir kad mokiniai būtų darbštūs ir kūribingi.
1990 m. perduodamas vairą mokyklos naujam direktoriui, J. Zalieckas linkėjo jam būti humaniškam, tobulėti kaip mokytojui, suderinti humaniškumą, principingumą, reiklumą ir būti savo mokyklos patriotu.
Ir išėjęs į pensiją, J. Zalieckas dar turėjo keletą pamokų, mielai padėdavo mokiniams pasirengti stojamiesiems egzaminams iš geografijos.
Nors jau sunkiai sirgo, visada išliko be galo tvarkingas, elegantiškas, pasitempęs.
Jo pastangomis mokyklai buvo suteiktas “Žiburio” vardas.
Juozas Zalieckas mirė 1995 m. rugpjūčio mėn. 7 d., eidamas 67 – uosius metus.