Antanas Juršys (1971 – 1977 m.)

Antanas Juršys (1971-1977 m.)Antanas Juršys gimė 1935 10 03 m. Zarasų rajone, Dagilių kaime (netoli Stelmužės), valstičių šeimoje, kurioje augo 11 vaikų (5 iš jų mirė). Antanas buvo jauniausias.
Mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute fiziką.
1960 m. baigęs institutą, pradėjo dirbti Kovarsko raj. Balninkų vidurinėje mokykloje. Metus dėstė fiziką, o paskiau buvo paskirtas šios mokyklos direktoriumi. Čia dirbo 11 metų.
1971 m. persikėlė į Prienus ir pradėjo dirbti vidurinės mokyklos direktoriumi. Pirmiausia jis ėmėsi daryti kapitalinį mokyklos remontą: išdažė ne tik mokyklos klases, koridorius, bet ir mokyklos išorę. Mokėjo bendrauti su kolūkių ir tarybinių ūkių vadovais ir iš jų gavo mokyklai nemažai lėšų, kurias panaudojo kabinetų steigimui: supirko kabinetams naujus baldus, mokymo technines priemones, magnetafonus, kino aparatus, muzikos instrumentus. Prie jo mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema. Mokymo procesas buvo giežtai kontroliuojamas, tikrinamas apklausos dažnumas, programų laikymasis. Direktoriui rūpėjo mokyklos prestižas – kodėl mokykla neišugdo medalininkų – gal per didelis reiklumas ir per menkas mokymosi motyvavimas? Direktorius griežtai kovojo ir su rūkoriais, nebijojo susiremti ir su chuliganais.
Direktorius įdomiai dėstė fiziką ir buvo mokinų mylimas ir gerbiamas. Nors, kai kildavo konfliktų dėl auklėjimo, direktorius būdavo mokytojo pusėje.
Posėdžių metu direktorius stengėsi išklausyti visų nuomones, nieko vienas nesprendė. Ypač gerbė nusipelniusią mokytoją Genovaitę Andrašiūnienę ir klausė jos patarimo. Visi jautėsi mokyklos šeimininkai, vienodai už viską atsakingi ir galį vykdyti mokomąjį procesą. Mokytojų kolektyvas atrodė vieningas ir smagus. Dažnai buvo organizuojamos išvykos į teatrą, ekskursijos į kitas respublikas.
Po ilgų metų pertraukos mokykla vėl pradėjo išugdyti medalininkus.
1977 m. A. Juršys išvažiavo dirbti į Mažeikius. Vėliau dirbo Utenos rajone, po to persikėlė į Molėtų rajoną, dėstė Alantos žemės ūkio mokykloje.