Jonas Karčiauskas (1956 – 1958 m.)

Jonas Karčiauskas (1956-1958 m.)Gimė 1925 09 08 m. Aleknonių kaime (Alytaus raj.), prie Žuvinto ežero. Ten baigė pradinę mokyklą. Toliau mokėsi Simno vidurinėje mokykloje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete iki 1950 m. Kai universitetas buvo uždarytas, pradėjo dirbti Prienų vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. Kartu studijavo neakivaizdiniu būdu Šiaulių pedagoginiame institute. 1951 – 1957 m. ir 1958 – 1960 m. kartu dirbo ir Prienų darbininkų jaunimo vidurinėje mokykloje antraeilėse pareigose, dėstydamas fiziką vyresnėse klasėse.
1956 – 1958 m. buvo mokyklos direktorius.
Pasižymėjo darbštumu, kruopštumu, puikiu dalyko išmanymu. Nuoširdžiai rengdavosi pamokoms, jose naudodavo daugybę vaizdinių priemonių, pamokos medžiagą siedavo su gyvenimo praktika. Sekė technikos mokslo ir metodikos naujoves, jas populiariai perteikdavo mokiniams. Jo mokinių žinios visada buvo geros. Reiškėsi ir visuomeniniame darbe. Jo straipsniai pasirodydavo ir rajono spaudoje.
1957 m. dalyvavo respublikiniuose pedagoginiuose skaitymuose ir už pranešimą “Fizikos laboratoriniai darbai” buvo apdovanotas II laipsnio diplomu. Jo pranešimas buvo išspausdintas knygelėje “Pedagoginiai skaitymai” 1957 m.
Kaip direktorius pasižymėjo reiklumu, pedagoginiu taktu, didele inteligencija ir orumu.
1960 m. persikėlė dirbti į Kaišiadoris, kur dirbo I – ojoje ir II – ojoje vidurinėse mokyklose. Išėjęs į pensiją, dar kurį laiką dirbo kaimo mokyklose.