Edvardas Napoleonas Jacunskas (1950 – 1955 m.)

Edvardas Napoleonas Jacunskas (1950-1955 m.)Napoleonas Jacunskas gimė 1920 04 21 m. Kaune. 1941 m. baigė Kauno IV – ąją gimnaziją ir kursus pradinių klasių mokytojo cenzui gauti. 1953 – 1955 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Šiaulių mokytojų institute.
Pedagoginį darbą N. Jacunskas pradėjo 1941 m. Raseinių apskrities Liepkalnio pradinėje mokykloje. Vėliau dirbo Burbiškio pradinėje mokykloje. Pokario metais mokytojavo Jurbarke, buvo Birštono progimnazijos mokymo dalies vedėjas, Prienų Švietimo skyriaus mokyklų inspektorius, Balbieriškio vid. Mokyklos direktorius.
1950 – 1955 m. buvo Prienų vidurinės mokyklos direktorius. Pasižymėjo diplomatiškumu: stengėsi sugyventi ir su valdžia, kuri nuolat kibo dėl tarybinio auklėjimo nesklandumų, bei su mokytojais ir su mokiniais, sakydamas: “Patylėkim, kai durni moko”. Stengėsi gerai suremontuoti senąją mokyklą, įvesti naujovių. 1955 m. senoji medinukė sudegė. Direktorius N. Jacunskas buvo paskirtas Jurbarko rajono Viešvilės vaikų namų direktoriumi. Per 20 jo vadovavimo metų vaikų namai išaugo, išgražėjo. Negailėdamas savęs, jis širdies šilumą dalino vaikams, netekusiems tėvų globos. Jiems buvo tikras tėvas. Jam dirbant Viešvilėje, įvyko nelaimingas atsitikimas: besiirstydami valtimi, nuskendo kelioloka šios mokyklos auklėtinių. Dėl šio įvykio direktorius labai sielvartavo. Labai pablogėjo jo sveikata.
Už nuopelnus Švietimui N. Jacunskui buvo suteiktas nusipelniusio mokytojo vardas 1969 m.
Jis buvo aktyvus visuomeniniame gyvenime: apie 30 metų renkamas Prienų ir Viešvilės Tarybų deputatu.
Eidamas 68 – uosius metus Napoleonas Jacunskas staiga mirė 1987 m.