Dominykas Viščinis (1949 – 1950 m.)

Dominykas Viščinis (1949-1950 m.)Dominykas Viščinis gimė 1903 08 04 m. Gardino apskrityje, Druskininkų valsčiuje, Melnyčėlės kaime. Mokėsi Druskininkuose. 1940 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, pasirinkdamas studijoms lietuvių kalbą ir istoriją.
1942 m. baigė aukštąjį mokslą, įgydamas II laipsnio pradinės mokyklos ir jaunesniojo vidurinės mokyklos mokytojo teises.
1949 – 1950 m. direktoriavo Prienų gimnazijoje. Buvo labai humaniškas, tolerantiškas žmogus. Visiems mokytojams buvo gera ir jauku dirbti mokykloje. Šiuo laiku mokykloje veikė rezistencinė organizacija “Jaunoji Lietuva”. Ji buvo saugumo išaiškinta. Dalyviai suimti.
Direktorius D. Viščinis perkeltas dirbti į Balbieriškį.