Antanas Lyberis (1946 – 1947 m.)

Antanas Lyberis (1946 -1947 m.)Antanas Lyberis gimė 1909 11 06 m. Ėriškių kaime, netoli Ramygalos (Panevėžio raj.). Mokėsi Panevėžio vyrų gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje, o nuo 1932 m. studijavo klasikinę filologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Jau studijuodamas dirbo lietuvių kalbos žodyno redakcijoje.
1939 m. su žodyno redakcija persikėlė gyventi į atgautą Vilnių. Karo metais persikėlė gyventi į Prienus. Direktoriaus P. Martišiaus priimtas, gimnazijoje dėstė geografiją, matematiką, lotynų ir lietuvių kalbas.
1946 m. paskirtas mokyklos direktoriumi. Pasižymėjo aukšta kultūra, inteligencija, erudicija.
1947 m. buvo pakviestas vėl dirbti leksikografu Vilniuje. Išleido 30 įvairių žodyno knygų: “Dabartinės lietuvių kalbos žodyną”, “Lietuvių kalbos rašybos žodyną”, “Lietuvių – rusų kalbų žodyną”, du “Sinonimų žodynus” (1960 ir 1980 m.) Nuolat dirbo prie “Didžiojo lietuvių kalbos žodyno” Už III – VI šio žodyno tomus A. Lyberiui ir bendraautoriams buvo paskirta valstybinė premija.
1996 m., sulaukęs 87 – erius metus, po ilgos ir sunkios ligos Antanas Lyberis mirė. Palaidotas Vilniuje.