Juozas Baltūsis (1944 – 1946 m.)

Juozas Baltūsis (1944-1946 m.)Gimė 1900 11 26 m. Gulbiniškių kaime (Vilkaviškio raj.). Tėvai turėjo 30 ha žemės, augino šešetą vaikų. Juozas mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kurią baigęs, pradėjo studijuoti Kauno universiteto Fizikos – matematikos fakultete. Tačiau jo nebaigė. 28 – erių būdamas, pradėjo mokytojauti Jurbarko “Saulės” gimnazijoje. Keletą metų kaupęs medžiagą, 1936 m. parengia ir išleidžia “Aritmetikos uždavinyną” I gimnazijos klasei. 1937 m. išeina jo “Skaičiavimo vadovėlis” V skyriui. Šie vadovėliai sėkmingai išbandomi mokymo procese. Dar mokytojas išleido knygelę “Mokykimės gyventi”. Sulaukęs pripažinimo, mokytojas planavo kasmet parašyti po vadovėlį vis aukštesniai klasei. Bet 1940 m. bolševikų okupacija sutrukdė šį darbą. Jo vadovėliai nebuvo priimti. Pokario metai jie buvo išleisti Vokietijoje.
Pokario metais J. Baltūsis dirbo Marijampolės J. Jablonskio vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju ir mokymo dalis vedėju. 1944 – 1946 m. buvo Prienų “Žiburio” gimnazijos direktoriumi. Jo motina buvo ištremta, brolis Jurgis įkalintas už antitarybinę veiklą, kitas brolis žuvo Molotovo srities lageriuose.
Štai ką jis rašė apie tą laikotarpį: “Prie pat Prienų yra apie 14 km. ilgio ir 3 km pločio miškas. Čia vyko beveik pilietinis karas. Dirbti mokykloje ir situacijoje laviruoti buvo labai sunku. Mokytojų kolektyvas pagal dėstomus dalykus buvo pajėgus, bet visiškai netinkantis tarybinei sistemai: kunigas (gerai dėstė rusų kalbą) ir trys vienuolės. Kunigas po metų pasitraukė: nesutiko sutanos pakeisti kostiumu. Fizikos mokytojas po metų pasitraukė į partizaninę kovą ir žuvo. Aš neįsijungiau į visuomeninę politinę veiklą. Man pasakė: “Molčanije – tože politika” ir po dviejų (1944 09 01 – 1946 09 31) direktoriavimo metų atleido.
Knygoje “Mokykimės gyventi” J. Baltūsis pasireiškia kaip supratingas ekonomistas, prekybos, žemdirbystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir kitų verslo sričių žinovas. Jis rašė: “Mums reikia platesnio ekonominio gyvenimo supratimo, pastabumo, rytojaus reikalavimų nujautimo, sugebėjimo prisitaikyti prie naujų aplinkybių.”
Juozas Baltūsis mirė 1995 m.