Jonas Purvis (1940 – 1941 m.)

1940 – 1941 m. mokyklai vadovavo Jonas Purvis. Jis nieko nespėjo per vienerius metus nuveikti, nes tai buvo skaudūs pertvarkos metai. Jis nesidėjo prie bolševikų, buvo tylus, užsidaręs ir atsargus. Mokymo dalies vedėjas jo direktoriavimo metu buvo žinomas revoliucinis poetas J. Janonio mokslo draugas Butkų Juzė.