Peliksas Martišius (1918 – 1940 m. ir 1941 – 1944 m.)

Peliksas Martišius (1918-1944 m.)Peliksas Martišius gimė 1879 m. vasario 2 d. Šakių apskrityje, Saudargo parapijoje, Banaičių kaime.
1918 m. “Žiburio” draugijos pavestas Prienuose atidarė progimnaziją. Trūkstant patalpų, organizavo mokyklos pastato statybą. 1920 – 1924 m. buvo pastatyta dviejų aukštų medinė mokykla. 1925 m. buvo išleista I – oji gimnazijos laida.
Kun. Peliksas Martišius įkūrė didžiulį 5 ha medelyną – sodą. Pats jame dirbo su mokiniais, kuriems už darbą mokėdavo iš lėšų, gautų pardavus medelius. Medelius parduodavo įvairiose Lietuvos vietovėse. Jis dėstė mokiniams sodininkystę kaip fakultatyvinį dalyką. Parašė vadovėlį “Apie sodą”.
Mokykloje direktoriavo iki 1944 m. Vėliau buvo perkeltas klebonu į Simną. Ten ir mirė 1955 m. Palaidotas Prienų kapinėse.
P. Martišius sakė: “Reikia po savo mirties ką nors palikti žmonėms”. Jis ir paliko savo statytą gimnaziją, įveistą didelį sodą ir medelyną. Be to, 1930 m. jis su mokiniais išplanavo ir apsodino miesto parką.

.
.

apie soda