Algimantas Križinauskas

Algimantas-KrižinauskasAlgimantas Križinauskas – (1976 m. laida) LR transporto priemonių draudikų biuro direktorius.
Gimė 1958-09-28 Prienuose. Mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1976 m. studijavo ekonomiką Vilniaus universitete. 1980 m. jį baigęs, paskirtas dirbti į Finansų ministeriją, kurioje buvo ekonomistu, vėliau valdybos viršininku, departamento direktoriumi, o nuo 1995 m. – Biudžeto departamento direktoriumi.
Dirbdamas ministerijoje A. Križinauskas mokėsi Švedijoje, Austrijoje, Kanadoje, Olandijoje, tobulinosi pagal įvairias ekonomikos valdymo, mikroekonomikos bei finansų sričių programas.
1996 m. buvo paskirtas septintosios nuo nepriklausomybės atkūrino Vyriausybės finansų ministru.
Nuo 2000 m.-Lietuvos taupomojo banko valdybos pirmininkas. Šiuo metu LR transporto preimonių draudikų biurio direktorius.