Algirdas Raslanas

Algirdas-Raslanas--210x300Algirdas Raslanas – (1975 m. laida). 1975–1979 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute (LKKI), įgijo kūno kultūros dėstytojo diplomą. 1978–1979 m. Lietuvos irklavimo rinktinės narys. 1979–1981 m. Kauno 38-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas. 1981–1985 m. studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje Leningrado kūno kultūros mokslinio tyrimo institute.
1981–1986 m. LKKI Irklavimo, buriavimo ir turizmo katedros dėstytojas. 1986–1989 m. Slidinėjimo, dviračių sporto ir šaudymo katedros vedėjas. 1987 m. Maskvos srities kūno kultūros institute apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją. 1989–1990 m. LKKI Bendrojo fakulteto dekanas.
1990–1993 m. Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) prie LR Vyriausybės generalinis direktorius. 1993–1997 m. Respublikos sportininkų rengimo centro direktoriaus pavaduotojas. 1996 m. Lietuvos gyvenimo logikos partijos kandidatas į LR seimo narius.
1997–2005 m. KKSD prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotojas. 2002 m. VPU ir ŠU apgynė habilituoto daktaro disertaciją. 2002 m. VPU Kūno kultūros katedros profesorius. 2005–2009 m. KKSD prie LRV generalinis direktorius. Nuo 2008 m. UNESCO tarpvyriausybinio Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komiteto narys.
Moka rusų, lenkų, anglų, prancūzų kalbas.