Gimnazijos Tėvų taryba

Tėvų tarybos pirmininkė – Rasa Išganaitienė, tel. 868518302, el. p. rasytele@yahoo.co.uk
Pirmininkės pavaduotoja – Ingrida Ignatavičienė, tel. 861831387, el.p. ingrida.iene@gmail.com

Tėvų tarybos nariai: 

 1. Ib Inga Ražauskienė
 2. Ib Auksė Dranginienė
 3. Ic Jurgita Juodsnukienė
 4. Ia Larisa Šaltienė
 5. IIa Žydrūnas Senkus
 6. IIa Renata Kazakevičienė
 7. IIb Rasa Išganaitienė
 8. Ia Lina Lelevičiūtė
 9. IIc Tatjana Dabrišienė
 10. IIc Aurelija Pranckevičienė
 11. IIa Jolanta Pilipavičienė
 12. IIIa Raminta Padelskienė
 13. IIIb Ingrida Ignatavičienė
 14. IIIb Vilma Ališauskienė
 15. IIIc Jovita Tirvienė
 16. IIId Laima Valkauskienė
 17. IIId Inga Mažeikienė
 18. IId Violeta Butkuvienė
 19. IId Vytautas Malinauskas
 20. IVa Laima Alaveckienė
 21. IVc Vilma Ališauskienė
 22. IVd Daiva Zagurskienė

Dokumentacija