Gimnazijos Tėvų taryba

Tėvų tarybos pirmininkė – Rasa Išganaitienė
Pirmininkės pavaduotoja – Ingrida Ignatavičienė

Tėvų tarybos nariai: 

 1. Vaitkevičienė Irena 1 B
 2. Suchosckienė Jurgita 1 A
 3. Ražauskienė Inga III C
 4. Dabrišienė Tatjana IV C
 5. Kazlauskienė Rūta 1 A
 6. Alaveckienė Inga 1 C
 7. Mitkevičienė Jūratė II B
 8. Šaltienė Larisa III B
 9. Babravičienė Laura II A
 10. Jakinevičienė Loreta I A
 11. Kuzmickas Rimantas I B
 12. Buitkus Artūras I C
 13. Šimukaitė Vaida II D
 14. Juodsnukienė Jurgita III C
 15. Butkuvienė Violeta IV D
 16. Išganaitienė Rasa IV B

Dokumentacija