Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

Prienų „Žiburio” Gimnazija – bazinė mokykla, kurioje vykdomi valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų, taip pat valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo egzaminai.

Daugiau informacijos – https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/kiti-egzaminai/valstybines-kalbos-mokejimo-ir-lr-konstitucijos-pagrindu-egzaminai/