Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
.

2018 – 2019 m. Gimnazijos Taryba


Tėvai:

 • Loreta Šaltienė
 • Ieva Žukovienė
 • Zita Matukaitienė
 • Jovita Tirvienė
 • Jūratė Mitkevičienė

Mokytojai:

 • Arturas Juočiūnas
 • Snieguolė Vanžodienė
 • Rūta Pūrienė
 • Jurgita Tamošiūnienė
 • Rasa Kučinskienė

Mokiniai:

 • Miglė Kalinauskaitė (IIb)
 • Povilas Damynas (IIId)
 • Milvydas Katulis (IVb)
 • Karolina Petraškaitė (IVb)
 • Andrius Grumadas (Ia)

 

Gimnazijos Tarybos veiklos planas