Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
.

2017 – 2018 m. Gimnazijos Taryba


Tėvai:

 • Loreta Šaltienė
 • Ieva Žukovienė
 • Zita Matukaitienė
 • Jovita Tirvienė
 • Sigita Valčiukienė

Mokytojai:

 • Arturas Juočiūnas
 • Snieguolė Vanžodienė
 • Rūta Pūrienė
 • Jurgita Tamošiūnienė
 • Rasa Kučinskienė

Mokiniai:

 • Miglė Kalinauskaitė (Ib)
 • Povilas Damynas (IId)
 • Milvydas Katulis (IIIb)
 • Karolina Petraškaitė (IIIb)
 • Rokas Kondratas

 

Gimnazijos Tarybos veiklos planas