Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
.

2020 – 2021 m. Gimnazijos Taryba


Tėvai:

 • Jolanta Stankevičienė (II)
 • Snieguolė Arlauskienė (IV)
 • Rima Vilkienė (III)
 • Jūratė Mitkevičienė (IV)

Mokytojai:

 • Arturas Juociunas
 • Laima Raudonikienė
 • Rūta Pūrienė
 • Jurgita Barkauskienė
 • Živilė Jurkšienė

Mokiniai:

 • Austėja Vabolytė (IIc)
 • Ieva Skaisgirytė (Ic)
 • Karolis Pūkas (IIId)
 • Andrius Grumadas(IVa)

Soc. partneriai:

 • Mantvydas Prekevičius
 • Diana Dainauskienė

Gimnazijos Tarybos veiklos planas