Aktuali informacija dėl Covid-19

  • 2022-2023 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
  • Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokyklojenuotolinio mokymo būdu – Prienų „Žiburio“ gimnazijos VMA  „Moodle“ 
  • Ugdymo organizavimas  gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai  informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.