Informacija eksternams


 • INFORMACIJA EKSTERNAMS DĖL BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMO 2020-2021 MOKSLO METAIS

  Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020-2021 mokslo metais, prašymus dėl leidimo laikyti brandos egzaminus pateikia bazinės mokyklos vadovui iki lapkričio 20 dienos. Kartu su prašymu  mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  4. užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
  5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

  Prienų „Žiburio“ gimnazijos  rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

  Prienų „Žiburio“ gimnazija, 190189676
  Gavėjo bankas:  Luminor Bank AB
  Banko kodas: 40100
  Sąskaitos Nr. LT774010041100070079 (EUR)
  Suma: 14,48 € (už vieną egzaminą, suma gali kisti pagal laikomų BE skaičių)
  Mokėjimo paskirtis: už brandos egzamino(ų) laikymą

  Dokumentus galima teikti el. paštu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt

  Iškilus neaiškumams dėl brandos egzaminų kreiptis tel. +370 319 52430

  Prašymo forma