Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą

Projekto  pristatymas (tikslas, uždaviniai)
Projekto veiklos