Profesinis veiklinimas

Janina-Kunciene.
Janina Kuncienė
Prienų „Žiburio“ gimnazijos profesinio veiklinimo organizatorė
El. paštas: kunciene.janina@ziburiogimnazija.lt
.
.
.
.
.
KONSULTACIJŲ LAIKAS:


DienaValandosPietūs
Pirmadienis13:00 - 17:00
Antradienis13:00 - 17:00
Trečiadienis13:00 - 17:00
Ketvirtadienis13:00 - 17:00
Penktadienis13:00 - 17:00
ŠeštadienisNedirbame
SekmadienisNedirbame

Profesinis veiklinimas – tai veiklos, kuriose bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiame projekte profesinis veiklinimas apima tris formas:

 • mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas;
 • profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (ne ilgiau kaip vienos dienos);
 • intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – ilgesnės nei 1 dienos – mokinio profesinės veiklos).

Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.
Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną).
Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.

Pagrindinis tikslas – vykdyti mokinių profesinį orientavimą bei organizuoti profesinio veiklinimo vizitus.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Mokinių profesinis orientavimas ir informavimas;
 • Mokinių profesinės motyvacijos ugdymas;
 • Mokinių konsultavimas karjeros planavimo klausimais.

Profesinio veiklinimo ir karjeros planavimo kompetencijos:

 • Savęs pažinimo sritis;
 • Karjeros galimybių pažinimo sritis;
 • Karjeros planavimo sritis;
 • Karjeros įgyvendinimo sritis;
 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizavimas, sisteminimas ir teikimas;
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamojo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse; numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.