Reikalingi darbuotojai

 1. Pareigybės pavadinimas: buhalteris.
 2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
 3. Darbo krūvis: 0,5 etatas.
 4. Darbo užmokestis: pastovios dalies koeficientas 6,6; pareiginė alga: 584 eurų.
 5. Darbo pradžia: nuo 2021 m. balandžio 5 d.
 6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ne žemesnis kaip aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas, reikalavimai darbo patirčiai nekeliami.
 7. Darbo pobūdis:
  • tvarkyti ilgalaikio turto ir materialinių vertybių apskaitą, registruoti buhalterijos registruose;
  • vesti gimnazijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą ir kontrolę;
  • padėti vyr. buhalteriui vykdyti apskaitos dokumentavimą (mokinių pavėžėjimą, darbuotojų algalapius, konsultuoti darbuotojus nedarbingumo lapelių pildymo klausimais, parengti įvairias formas, prašymus, ataskaitų lenteles ir t.t.);
  • vykdyti kvi­tų blan­kų sau­go­ji­mą, ap­skai­tą ir iš­da­vi­mą atskaitingiems asmenims;
  • atlikti buhalterinių bylų apyrašus, parengti ir priduoti bylas į gimnazijos archyvą;
  • kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;
  • dirbti kompiuteriu – naudotis pagrindinėmis biuro programomis (LABIS), kitomis, su tiesioginiu darbu susijusiomis, programomis. Gebėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
 1. Dokumentai pateikiami:

– Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
– Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
– Gyvenimo aprašymas.

 1. Dokumentai pateikiami iki balandžio mėn. 1 d., 15 val. vienu iš būdų:

9.1. skenuoti ir atsiųsti el.adresu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.
9.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.45-16.15 val. (pirmadienis-penktadienis)

 1. Informacija teikiama tel.: 8 319 52430; 8 687 81446, el. paštas: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.

Pokalbiai vyks 2021-04-02 nuo 11.00 iki 12.00 val. gimnazijoje, jei bus tęsiamas karantinas pokalbiai bus vykdomi nuotoliniu būdu.