Apie Salve

Plačiai atvertam žvilgsniui stebuklingiausių dalykų pilna visur ir visada. Jose Ortega Y Gasset

Prienų „Žiburio“ laikraštis SALVE skaičiuoja savo gimimo metus nuo 1992 metų: iš pradžių jis buvo leistas ŽIBURIO pavadinimu, o vėliau pervadintas SALVE.

Laikraščio komanda kelia sau kelis tikslus:

 • sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas, būtinas visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai profesinei, visuomeninei veiklai, tolesnėms studijoms;
 • ugdyti gebėjimus pateikti įvairių žanrų įdomią ir aktualią informaciją;
 • ugdyti asmenį, nusiteikusį ir gebantį vertinti kultūros reiškinius;
 • kasmet organizuoti mokyklinių laikraščių leidėjų konferenciją.

SALVE – įvairi gimnazistų komanda, kurią sudaro:

 • laikraščio maketuotojai – jie kasmet patys moko maketavimo paslapčių naujus būrelio narius;
 • laikraščio fotografai – fotografuoja ne tik laikraščiui, bet ir gimnazijos svetainei visus mokyklos renginius;
 • jaunieji žurnalistai – laikraščiui rašo interviu, straipsnius;

SALVE komandai labai svarbu dalykiškai bendradarbiauti su:

 • gimnazijos administracija – domisi būsimais įvykiais, kalbina mokiniams aktualiomis temomis;
 • gimnazijos mokiniais – svarbu jų akademiniai pasiekimai, popamokinė veikla, laisvalaikis, problemos ir idėjos;
 • gimnazijos mokytojais – domisi jų darbu ir požiūriu į gyvenimą;
 • GMS – svarbu kartu dirbti, kad gyvenimas gimnazijoje būtų įdomesnis ir turiningesnis;
 • gimnazijos bendruomenės aktyviais ir iniciatyviais nariais – pateikia jų idėjas, kelia problemas.

Svarbiausi pasiekimai:

 • laikraštis yra laukiamas ir skaitomas gimnazijos bendruomenės;
 • laikraščio komanda 2019– 2020 m. dalyvavo LŽC projekte „Žurnalistikos laboratorija“;
 • beveik kasmet buriami mokyklinių laikraščių leidėjai – gruodžio mėnesį organizuoja konferenciją, kurios partneriai ir rėmėjai yra visi rajono laikraščiai;
 • dažnai buvę komandos nariai renkasi žurnalistikos studijas;
 • asmeninis jaunųjų žurnalistų tobulėjimas, įgytos ir tobulinamos kultūrinės ir socialinės kompetencijos;

Informacija


Būrelis vyksta:
Ketvirtadienį – 14.20-15.50
.