Vizija, Misija, Vertybės

1. Vizija


„Žiburio“ gimnazija – naujų galimybių organizacija, sudaranti sąlygas skleistis:

 • visų bendruomenės narių augimui ir sėkmei, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius,
 • tolerantiškiems, pagarbiems visų bendruomenės narių santykiams,
 • modernioms švietimo idėjoms, puoselėjant tradicines vertybes,
 • tvariam bendradarbiavimui su socialiniais partneriais ir steigėju.

 

2. Misija


Teikti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įvairiomis mokymosi formomis (grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma) bei mokymo formomis (dieninis, savarankiškas mokymasis, mokymas namuose, neakivaizdinis) Prienų krašto ir aplinkinių rajonų mokiniams pagal jų poreikius ir galimybes, ugdyti gimnazistus taip, kad jie taptų pilnateisiai visuomenės nariai: būtų kūrybiški, savarankiški, atsakingi, pilietiški ir sveiki. 

 

3. Vertybės


3.1. Bendrystė:

 • esame ne konkurentai, o bendradarbiai,
 • gebame bendrauti su socialiniais partneriais ir steigėju,
 • esame atviri pasauliui,
 • tik kartu mes galime viską.

3.2. Tobulėjimas:

 • siekiame profesionalumo,
 • skatiname kiekvieno asmeninę pažangą,
 • nuolat vertiname organizacijos veiklą.

3.3. Meilė ir pagarba:

 • tikime, jog daryti gera yra normalu,
 • išlaikome tautos tradicijas,
 • mylime kiekvieną tokį, koks jis yra.

3.4. Lankstumas:

 • priimame šiuolaikišką mokymą neatmesdami tradicinio,
 • stengiamės pripažinti klaidas ir iš jų mokytis,
 • siekiame racionaliai skirstyti išteklius.

 

4. Filosofija


Šviesk save, šviesk kitus, šviesk taip, kaip turi šviesti „Žiburys“!
.