VILNIUS TECH (VGTU) KLASĖ

Nuo 2017 metų rugsėjo gimnazijoje startuoja VGTU klasė. Gimnazijai atstovaujanti direktorė Irma Kačinauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Vadovaujantis šia sutartimi gimnazijoje įsteigta VGTU klasė III klasių mokiniams, skatinant juos ateityje studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau susipažinti su studijų universitete galimybėmis, taip pat aktyvinti gimnazijos mokytojų bei universiteto dėstytojų bendradarbiavimą. Universitetas ir gimnazija panaudodami savo turimas mokomąsias bazes, dalinsis mokslo pasiekimais, techninėmis priemonėmis, žmogiškaisiais ištekliais, didins mokinių inžinerinio ugdymo efektyvumą bei motyvaciją planuojant savo karjerą, susijusią su inžinerinėmis profesijomis. Mokiniams bus organizuojami teminiai fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, ekonomikos ir verslo pagrindų dalykų praktiniai bei laboratoriniai darbai, skaitomos paskaitos, vykdomi projektiniai darbai bei konsultacijos. Mokiniai bus kviečiami dalyvauti universiteto renginiuose, konkursuose, susitikimuose su studentais, fakultetų šventėse, olimpiadose, konferencijose. VGTU klasių moksleiviams, dalyvavusiems užsiėmimuose, įteikiami specialūs pažymėjimai.


2020-2021 mokslo metai

Nuo 2020 rugsėjo mėn. VGTU klasė keičia pavadinimą tampa VILNIUS TECH klase

2020-2021 m. m. VILNIUS TECH klasės mokinių sąrašas
2020-2021 m. m. VILNIUS TECH klasės veiklų planas


2019-2020 mokslo metai

2019-2020 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas
2019-2020 m. m. VGTU klasės veiklų planas

VGTU klasės veiklos 2019-2020 mokslo metais


2018-2019 mokslo metai

VGTU klasės veiklos 2018-2019 mokslo metais


  • 2017-2018 mokslo metai

VGTU klasės veiklos 2017-2018 mokslo metais