Abiturienų laidos

LaidaMetaiMokinių skaičiusAuklėtojai
LaidaMetaiMokinių skaičiusAuklėtojai
1192523
2192617
3192718
4192823
5192921
6193028Juozas Luckus
7193115
8193230Vincas Kašuba
9193318Juozas Luckus
10193434 Cezaris Pšemeneckis
11193515
12193618Ignas Saudargas
13193729Stasys Barzdukas
14193846Juozas Luckus
15193916Petronėlė Žagrakalienė
16194035Juozas Žagrakalys
17194135Stasys Barzdukas
18194216Marcelė Glaveckaitė
19194333
20194442
21194570Juozas Stravinskas
22194628Marcelė Glaveckaitė
23194772Elena Čerkeliūnaitė
24194852Cezaris Pšemeneckas
25194962Genovaitė Andrašiūnienė
26195062Ona Vyšniauskienė
27195162Kostas Raičinskis
28195230E. Vaitiekūnienė
29195362Cezaris Pšemeneckis, Stasė Bieliūnienė
30195483Jonas Karčiauskas, Janina Zabulionytė
31195566Genovaitė Andrašiūnienė, Stasė Bieliūnienė
32195651Vekteris
33195733Felicija Degutienė
34195862Janina Zabulionytė
35195983Mykolas Jonaitis
36196031Jonas Karčiauskas
37196144Danutė Dvilinskaitė
38196253Janina Zabulionytė
39196330Felicija Degutienė
40196436Danutė Dvilinskaitė
41196528Genovaitė Andrašiūnienė
42196650Stasė Bieliūnienė, Janina Zabulionytė
43196753Danutė Dvilinskaitė
44196851Genovaitė Andrašiūnienė, Danutė Dvilinskaitė
45196951Janina Zabulionytė, Stasė Bieliūnienė
46197050Danutė Dvilinskaitė, Anarsija Adamonienė
47197175Verutė Beliūnienė, Stasė Bieliūnienė
48197265Angelė Sviežauskienė, Janina Zabulionytė
49197365Stasė Bieliūnienė, Ona Vyšniauskienė
50197483Emilija Vaškienė, Irena Žiogienė
51197575Violeta Krajauskaitė, Milda Staniulienė, Angelė Sviežauskienė
52197679Danutė Mickienė, Elena Rudienė, Janina Zabulionytė
53197762Stasė Bieliūnienė, Anarsija Adamonienė
54197875Albina Mažeikienė, Aldona Morkūnaitė, Angelė Sviežauskienė
55197958Verutė Beliūnienė, Ona Peleckienė
56198075Antanina Katiliūtė, Milda Staniulienė, Monika Vasiliauskienė
57198158Anarsija Adamonienė, Irina Noskova
58198271Stasė Bieliūnienė, Elena Brilienė, Albina Mažeikienė
59198361Angelė Baranauskienė, Emilija Vaškienė
60198449Aldona Dobilienė, Regina Stonytė
61198560Ona Arbačiauskaitė, Ona Peleckienė
62198650Angelė Sviežauskienė
63198746Verutė Deltuvienė, Verutė Beliūnienė
64198842Danutė Kazlauskienė, Monika Vasiliauskienė
65198930Monika Vasiliauskienė
66199017Dalia Baranauskienė
67199146Angelė Baranauskienė
68199233Regina Stonytė
69199337Galina Čiuchlova, Milda Staniulienė
70199436Aidas Aldakauskas, Vytautas Blekaitis
71199534Aldona Dobilienė, Vida Degutytė
72199673Dalia Šklėriūtė, Džiuginta Gaigalienė
73199735Aldona Dobilienė, Rūta Pūrienė
74199825Aidas Aldakauskas, Audronė Ramančuckienė
75199926Vida Degutytė
76200027Roma Ruočkienė
77200145Irena Žiogienė, Zina Dobilienė
78200269Aidas Aldakauskas, Živilė Jurkšienė, Irena Mažeikienė
792003144Danutė Kazlauskienė, Zina Dobilienė, Jūratė Grybauskienė, Džiuginta Gaigalienė
802004117Onutė Simanaitienė, Vydmantas Petraška, Irena Žiogienė
812005147Emma Valūnienė, Aldona Ūsienė, Danutė Padvelskienė, Rūta Pūrienė, Aidas Aldakauskas, Živilė Jurkšienė
822006145Virginija Šiugždinienė, Džiuginta Gaigalienė, Audronė Ramančuckienė
832007145Jūratė Grybauskienė, Snieguolė Vanžodienė, Vida Degutytė, Irma Šneiderienė, Alvydas Pranskevičius, Ona Vaišnienė
842008169Ilona Rasimavičienė, Vydmantas Petraška, Danutė Kazlauskienė, Irena Teišerskienė, Onutė Simanaitienė, Virginija Šiugždinienė, Zita Eidukaitienė
852009165Emma Valūnienė
862010152Irena Mažeikienė
872011148 Emma Valūnienė
882012137Virginija Baronienė, Audronė Ramančuckienė, Roma Ruočkienė, Vilija Juodsnukienė, Irena Mažeikienė
892013115Danutė Kazlauskienė, Vida Degutytė, Emma Valūnienė, Rasa Kučinskienė, Živilė Jurkšienė
902014115Dalia Šklėriūtė, Juozas Padvelskis, Rūta Pūrienė, Ona Vaišnienė
912015126Aldona Ūsienė, Virginija Šiugždinienė, Zina Dobilienė, Danutė Padvelskienė, Živilė Jurkšienė
922016128Artur Hovakimyan, Džiuginta Gaigalienė, Audronė Ramančuckienė, Vytautas Blekaitis, Ilona Rasimavičienė
932017

1925 m. laida

1926 m. laida

1928 m. laida

1929 m. laida

1930 m. laida

1932 m. laida

1933 m. laida

1934 m. laida

1936 m. laida

1937 m. laida

1938 m. laida

1939 m. laida

1940 m. laida

1941 m. laida

1942 m. laida

1943 m. laida

1944 m. laida

1945 m. laida

1946 m. laida

1947 m. laida

1948 m. laida

1949 m. laida

1950 m. laida

1951 m. laida

1952 m. laida

1953 m. laida

1954 m. laida

1955 m. laida

1956 m. laida

1957 m. laida

1957 m. laida

1958 m. laida

1959 m. laida

1960 m. laida

1961 m. laida

1962 m. laida

1963 m. laida

1964 m. laida

1965 m. laida

1966 m. laida

1967 m. laida

1968 m. laida

1969 m. laida

1970 m. laida

1971 m. laida

1972 m. laida

1973 m. laida

1974 m. laida

1975 m. laida

1976 m. laida

1977 m. laida

1978 m. laida

1979 m. laida

1980 m. laida

1981 m. laida

1982 m. laida

1983 m. laida

1984 m. laida

1985 m. laida

1986 m. laida

1987 m. laida

1988 m. laida

1989 m. laida

1990 m. laida

1991 m. laida

1992 m. laida

1993 m. laida

1994 m. laida

1995 m. laida

1996 m. laida

1997 m. laida

1998 m. laida

1999 m. laida

2000 m. laida

2001 m. laida

2002 m. laida

2003 m. laida

2004 m. laida

2005 m. laida

2006 m. laida

2007 m. laida

2008 m. laida

2009 m. laida

2010 m. laida

2011 m. laida

2012 m. laida

2013 m. laida

2014 m. laida

2015 m. laida

2016 m. laida

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2017 m. laida
2018 m. laida