Gimnazistai

I GIMNAZIJOS KLASĖS


II GIMNAZIJOS KLASĖS


III GIMNAZIJOS KLASĖS


IV GIMNAZIJOS KLASĖS


GIMNAZISTŲ STATISTIKA


  • Per 90 metų gimnazija išleido 84 abiturientų laidas – 4034 abiturientus.
  • Atgavus gimnazijos statusą, išleista 13 abiturientų laidų – 1018 abiturientų.


2017–2018 m.m.2016–2017 m.m.2015–2016 m.m.2014–2015 m.m.