Pirmoji pagalba

doctorŠ.m. balandžio 8 dieną, Prienų „Žiburio“ gimnazijos Ia klasės moksleiviais kartu su klasės auklėtoju Artur Hovakimyan ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Ieva Stravinskiene vyko į Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kur klausėsi paskaitos „Pirmoji pagalba“. Paskaitą dėstė vaikų ir jaunimo priežiūros stiprinimo specialistė Lina Deimantavičiūtė.
Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus iki kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba.
Pirmoji pagalba paprastai sudaryta iš lengvų metodų, kuriuos gali atlikti žmogus be formalios medicininės kvalifikacijos ir su vietoje prieinamais įrankiais. Pirmosios pagalbos tikslas yra pašalinti arba stabilizuoti nukentėjusio asmens gyvybei gresiantį pavojų. Pirmoji valanda po nelaimingo atsitikimo paprastai labai svarbi nulemiant tolimesnę nukentėjusiojo būklės raidą.
Prienų visuomenės sveikatos biure gimnazijos moksleiviai įgijo žinių kaip taisyklingai daryti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą nelaimingo atsitikimo metu nukentėjusiajam praradus sąmonę, taip pat specialistė mokė moksleivius padėti skęstančiajam, pasakojo kaip reikia būti pasiruošus einant į atvirą vandens telkinį vasaros metu, buvo pasakojama ką reikia daryti sutraukus koją mėšlungiui. Moksleiviai turėjo galimybę patys išbandyti savo žinias atlikdami širdies masažą prie muliažo.

Ieva Stravinskienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė