Netradiciniai renginiai ir istorijos pamokos Laisvės gynėjų dienai

Kaip ir kasmet, Laisvės gynėjų diena – Sausio 13 – oji „Žiburio“ gimnazijoje prasidėjo tradiciniu renginiu – žvakučių uždegimo akcija „Atmintis gyva, nes liudija…“ GMS narių pastangomis žvakutės sužibo gimnazijos koridorių visuose languose.

Istorijos mokytojos šią dieną nusprendė paminėti netradiciniais renginiais. Gimnazijos absolvento Jovydo Juocevičiaus iniciatyva, pritarus ir pagelbėjus gimnazijos administracijai, buvo nutarta suorganizuoti gimnazijoje „Neužmirštuolių pievą“. Tai vienas iš Kovų už laisvę asociacijos „Neužmiršk“ ir Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės renginių, skirtų paminėti Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją. Jau sausio 11 d. istorijos mokytojos Vilijos Juodsnukienės III G/T, II B ir II C klasių mokiniai aktyviai įsijungė į neužmirštuolių gamybą. Buvo padaryta apie 160 neužmirštuolių žiedų, kuriuos Sausio 13 – ąją per antrą pamoką gimnazijos kieme prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę susmaigstė II B ir II C klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojų Vidos Degutytės ir Vilijos Juodsnukienės. Neužmirštuolių pieva virto visiems brangiu žodžiu „LAISVĖ“. Neužmirštuoles smaigstė ir akcijos iniciatorius Jovydas Juocevičius.

Trečios ir ketvirtos pamokos metu III S srauto mokiniai stebėjo netradicinę istorijos pamoką „Dienos ir naktys: būti ar nebūti?“ Prienų krašto muziejuje. Pamoką vedė gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Vilija Juodsnukienė. Mokytoja pamoką pradėjo labai prasmingais žodžiais: „Šiomis dienomis neišvengiamai galvojame apie daugiau kaip prieš tris dešimtmečius vykusius įvykius. Ir apie laisvę, kurią turime šiandien. Mintyse besisukantis teiginys „Tas saldus žodis laisvė“ (1972 metais buvo sukurtas toks filmas ir jame vaidino lietuvių aktorių žvaigždynas) – netiesa. Laisvė yra kartus žodis. Laisvė – tai amžinas nerimas, amžinas apsisprendimas ir pasirinkimo situacija, tai – atsakomybė.“ Po jausmingų ir prasmingų žodžių apie Sausio 13 -ąją mokytoja Vilija pakvietė visus pamokoje dalyvaujančius mokinius (be „Žiburio“ gimnazijos mokinių, dalyvavo Revuonos pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos mokiniai) dalyvauti protmūšyje apie Laisvės gynėjų dieną.

Manau, kad žiburiečiai tikrai prasmingai prisiminė ir pagerbė Sausio 13 -osios aukų atminimą.

Vida Degutytė, istorijos mokytoja
Nuotraukos V. Degutytės